Hvorfor velge en MNTF- tannlege?

Det gir trygghet å velge en tannlege som er medlem av Den norske tannlegeforening (MNTF).

Ca 92 % av de praktiserende tannlegene i Norge er medlem av Den norske tannlegeforening (MNTF). Hvorfor du bør velge en MNTF-tannlege:

  • Etiske regler. Alle medlemmer er pålagt å følge strenge etiske regler som bl. a. sikrer at pasientbehandlingen skjer i samsvar med disse. Les NTFs etiske regler her.
  • Utvidede klagemuligheter. I alle lokalforeninger finnes klagenemnder som behandler pasientklager på tannleger som er medlem av NTF. Klagebehandlingen er gratis for pasienten. Avgjørelsen er bindende for tannlegen, men ikke for pasienten som eventuelt kan ta saken videre i rettssytemet. Les mer om klageordningen her.
  • Obligatorisk etterutdanning kommer. NTF arrangerer en rekke kurs både sentralt og i lokalforeningene. Medlemmene har fortrinnsrett til kursene, enklere påmelding og lavere kursavgift enn ikke- medlemmer. NTFs høyeste organ på representantskapsmøte i nov. 2009 vedtok å innføre en ordning med obligatorisk etterutdanning for foreningens medlemmer. Les mer om kurs og utdanning her.
  • Medlemsblad. Alle medlemmer av NTF får tilsendt 15 -17 nummer i året av Den norske tannlegeforenings Tidende i posten. Siden 2002 er imidlertid alle utgaver også tilgjengelig på Tidendes hjemmeside.

Utskrift E-post

Åpningstider

Mandag - Fredag : 08-16

Ring oss for timebestilling: 38 11 86 72

Besøkende

Vi har 120 gjester og ingen medlemmer på besøk.