Velkommen til Tannlege Lam!

Trenger du tannlege i Kristiansand? 

Vi jobber aktivt for at du skal føle deg godt ivaretatt gjennom en omsorgsfull og trygg behandling hos oss. Fra første kontakt, til behandlingen er avsluttet og du er fornøyd!

Med gode behandlingsrutiner, topp hygiene, bredt erfaringsgrunnlag og kvalitetssikkert tilbud håper vi å kunne bidra med å opprettholde gode tannhelsetjenester i regionen, og være til hjelp som Din tannlege i Kristiansand!

Vi er også godkjent for trygderefusjon og har god erfaring med å behandle pasienter med tannlegeskrekk.

Vårt mål er å forebygge tann- og munnsykdommer, gi deg et pent smil og dermed øke din velvære og livskvalitet. Vi har fokus på smertefri behandling og setter av god tid til å lytte til deg og dine behov.

Utskrift E-post

Betingelser for bruk

Tannlege Lam AS tilbyr denne hjemmesiden som en service for deg. Bruk av hjemmesiden og informasjonen den inneholder, betyr at du som bruker aksepterer betingelsene nedenfor.

Formål med hjemmesiden
Denne hjemmesiden er ment som et hjelpemiddel for eksisterende og fremtidige kunder og leverandører.

Status på informasjon og ansvar
Vi forsøker å holde denne hjemmesiden ajour, men kan ikke love at den alltid vil være helt korrekt eller ajour.
All informasjon på denne hjemmesiden kan endres uten varsel. Opplysninger bør alltid verifiseres. Opplysningene på denne hjemmesiden kan under ingen omstendigheter oppfattes som et tilbud, representasjon, garanti eller inngå som del av en kontrakt.

Tannlege Lam AS kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for tap eller skader, som måtte oppstå som følge av bruk av disse opplysningene på denne hjemmesiden, uansett om det skyldes uaktsomhet fra vår side - all informasjon bør sjekkes omhyggelig. Denne erklæring er underlagt gjeldende lov og har ingen innvirkning på eventuelt produktansvar, som Tannlege Lam AS måtte ha i henhold til norsk lov.

Tannlege Lam AS kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for indirekte tap eller ettervirkninger i form av tap, eller økonomiske tap.

Cookies
Vi tar vare på og analyserer enkelte informasjoner fra våre besøkende på hjemmesiden, for å hjelpe oss med å forbedre og utvikle servicen vi tilbyr. Personen kan ikke identifiseres utfra denne informasjonen, heller ikke utfra andre informasjoner vi innehar. Det kan f.eks. være IP-adressen fra den besøkende computer, hvilken browser som benyttes og sidene som besøkes. Vi benytter cookies for å skaffe denne informasjonen.

En cookie er en liten fil som en hjemmeside legger på brukerens harddisk. Denne filen identifiserer spesifikke informasjoner om tidligere besøk på hjemmesider.

Hvordan bruker Tannlege Lam AS cookies?
Vi bruker cookies for å gjenkjenne gjentatte besøk på vår hjemmeside og til å gjøre Web-navigasjonen enklere. Cookies lagrer brukerens land- og språk-preferanser og en vilkårlig tildelt session-ID.

Informasjonen fra disse innsamlede cookies hjelper oss med å finne det antall nye og gjentatte besøkende, samt gjøre det mulig for intern analyse av besøkte sider slik at vi bedre forstår brukerens besøksmønster. Vi bruker disse informasjonene til fortsatt å forbedre navigasjonen på vår hjemmeside og de ytelser vi tilbyr.

Kan jeg blokkere cookies?
De fleste browsere godkjenner automatisk cookies som standard, men normalt kan du nekte cookies eller selektivt godkjenne bestemte cookies ved justering av egenskaper i browseren. Hvis du avviser cookies, kan det imidlertid være noen funksjoner på din side som ikke vil være tilgjengelig for deg, og noen hjemmesider vil kanskje ikke vises korrekt. Du kan finne informasjon om populære browsere og hvordan du stiller inn dine cookies egenskaper på følgende hjemmesider:

Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.htm

Opphavsrett til tekst og bilder
Opphavsretten til all tekst- og bildemateriale på denne hjemmesiden tilhører Tannlege Lam AS eller deres lisensgivere. Du kan vise/lese materialet, laste ned og skrive ut materialet til eget bruk og for sirkulasjon utelukkende innenfor din egen organisasjon. Materialet må ikke modifiseres, brukes til annet formål eller kopieres til andre, eller på noen som helst måte brukes til kommersielle formål uten uttrykkelig skriftlig godkjennelse fra oss.

Links
Du kan kun linke til denne hjemmesiden hvis linken din åpner den tillatte siden på vår hjemmeside i et nytt og uavhengig vindu uten ramme, sideoversikt, flytende vindu eller annen tekst- eller bildemateriale som ikke er laget av Tannlege Lam AS, men synlig samtidig på vår hjemmeside. Enhver link som overtreder denne betingelsen, krenker vår opphavsrett på denne hjemmesiden.

Noen linker du får tilbudt på denne hjemmesiden vil føre deg hjemmesider som ivaretas av tredjepart, og som vi ikke har kontroll over. Tannlege Lam AS kan ikke holdes ansvarlig for ting du finner på disse hjemmesidene. For å bruke tredjeparts hjemmesider kan du bli bedt om å akseptere hjemmesideoperatørens betingelser, og disse kan/kan ikke være tilgjengelig. Ikke desto mindre er bruken av en sådan hjemmeside betinget av din aksept av betingelsene som den gjeldene operatør foreskriver.

Gjeldende lov
Disse betingelsene for bruk er underlagt norsk lov, og alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med tolkningen av disse betingelsene, eller bruken av denne hjemmesiden skal avgjøres i overensstemmelse med norsk rett.

Utskrift E-post

Konfidensialitet

Der hvor vi angir at dine personlige opplysninger kan bli brukt i generelle/direkte markedsføringsformål, vil vi gi deg muligheten til å avslå dette og respektere ditt ønske.

Hvis du indikerer at du ikke har noe imot at vi bruker dine personlige opplysninger, vil opplysningene bli brukt i vår kundedatabase. Opplysningene vil da bli brukt til å kontakte deg med informasjon om produkter og ytelser vi mener kan være av interesse for deg. Likeledes for å tilpasse våre produkter til dine ønsker, for markedsundersøkelser og planleggingsformål, samt for ethvert formål opplysningene spesifikt eller innlysende ble samlet inn for.

Alle personlige opplysninger vi måtte få om deg, kan eventuelt overføres til et annet Tannlege Lam AS selskap eller til en samarbeidspartner, f.eks et mailfirma som utfører din anmodning på Tannlege Lam AS's vegne, men vil aldri bli sendt til noen andre uten ditt utrykkelige samtykke. Opplysningene vil ikke bli sendt utenfor det europeisk-økonomiske område, med mindre mottakeren lover å beskytte og behandle opplysningene i henhold til de forutsetninger og betingelser vi har innenfor EEA. Du kan til enhver tid be om å få vite hvilke data vi har om deg. Er opplysningene ukorrekte vil de bli rettet eller slettet i henhold til ditt ønske. Ditt lokale Tannlege Lam AS kontor er ansvarlig for dine opplysninger for dette formålet.

All informasjon du sender oss som omhandler ikke identifiserbare personer - uansett om informasjonen er kommersiell eller teknisk, om virksomheter eller en hvilken som helst annen type informasjon - vil ikke bli betraktet som fortrolig, uansett om informasjonen er beskrevet som sådan. Det er en betingelse for ditt bruk av denne hjemmesiden at Tannlege Lam AS kan opplyse sådan informasjon etter eget valg og bruke informasjonen på en hvilken som helst måte.

Utskrift E-post

Åpningstider

Mandag - Fredag : 08-16

Ring oss for timebestilling: 38 11 86 72

Besøkende

Vi har 256 gjester og ingen medlemmer på besøk.